Rzeczywistość
 Rzeczywistość
Nowe znajomości
 Nowe znajomości
Czy już gotowe?
 Czy już gotowe?
Dość multi-kulti! Europa powinna wrócić do korzeni -
Eminem
 Eminem
H A D E S
 H A D E S
Tate przypał
 Tate przypał